مشخصات محصول | اموزش تخصصی چهره شناسی

این مجموعه توسط کارشناسان سازمان امنیتی امریکا و انالیزورهای،سرشناس چهره شناسی جهان اموزش داده میشود. اولین مجموعه ی تخصصی چهره شناسی در ایران
این مجموعه شامل ۱محصول(بصورت DVD) میباشد
این مجموعه توسط کارشناسان سازمان امنیتی امریکا و انالیزورهای،سرشناس چهره شناسی جهان اموزش داده میشود.
اولین بار است در ایران که بسته ای اموزشی و تخصصی که شامل اموزش های برترین اساتید چهره شناس(انالیز صورت) جهان است.بصورت جامع و یکجا دور هم گرداوری شده تا تمام درمانگران روانکاوان و روانشناسان در جهت تشخیص سریع متقاضیان درمانجو راهنمایی کند
تحلیل چهره شناسی برگرفته از انالیز رفتار چهره در ترکیب با روانشناسی رنگ و اشیا است.انچه این علم امیخته با تکرار(تجربه)را جذاب میکند غیرمنتظرانه بودن و تکانه ای رفتار کردن در امر تشخیص است.جذابیت خواندن صورت از طریق رفتارهای پوسته ای یک شخص که بر روی صورت خویش فراهم کرده این تخصص را همه فن حریف تر کرده است
اولین مجموعه ی تخصصی چهره شناسی در ایران
اموزش جز به جز چهره خوانی عضو های صورت
تفیکیک بندی شخصیت ها براساس نوع چهره
اموزش کاربردی و علمی چهره خوانی در اولین برخورد در کم تر از چند دقیقه
نوع محصول:تصویری(زیرنویس تخصصی پارسی)
مدت زمان:۴+ساعت