مشخصات محصول | آموزش روانکاوی پویشی (ISTDP) دکتر دونالدکی

این مجموعه توسط جان فردریکسون از برجسته روانکاوان حال حاضر جهان تدریس میشود و شامل جلسات درمان واقعی با بیماران مختلف است. جلسات اموزش و تفسیر تکنیک های درمان از جان فردریکسون را در محصول آموزش روانکاوی(از درمانگران برتر) مشاهده خواهید کرد
ین مجموعه شامل ۱ محصول(بصورت DVD)
این مجموعه توسط دکتر دونالد عضو ارشد انجمن روانشناسی امریکا APA تدریس میشود
درمانگری حرفه ای با سابقه اموزش و درمان بین المللی

این مجموعه شامل:
اموزش گام به گام اجرای تکنیک های درمان
تدریس تکنیک های روانکاوی ISTDP
نحوه شناسایی مکانیزم های بیمار
کنترل و تنطیم اضطراب
همراه با رل پلی با بیمار واقعی
نوع محصول:تصویری(با دوبله تخصصی پارسی)
مدت: ۱۰۰+ دقیقه