هدف ما

هدف ما از راه اندازی این وب سایت کمک به پیشرفت و آسان کردن دسترسی شما عزیزان به خدمات روانشناسی و روانسنجی است. در این راستا این وب سایت کار خود را از خرداد ماه سال ۱۳۹۵ به صورت رسمی آغاز کرده است.

ما که هستیم

مهمترین هدفی که در این فروشگاه از آغاز بر آن پای فشرده ایم و به یاری خداوند تا کنون در قول و عمل به آن وفادار بوده ایم، عرضه ی غنی ترین و مفیدترین آثار مکتوب در زمینه ی  روان شناسی و رشته های وابسته به آن بوده است.

مهارت های ما

خودشناسی
روانشناسی
گفتار شناسی
مقالات